Produkter

Apocalypse World: Undergången kom

Illustration av bok. Ändringar i format och utseende kommer tillkomma.

Det är den svenska översättningen av den andra reviderade utgåvan. Innehållet är detsamma som originalet men all terminologi och namn har justerats för att passa vårt språk. Apocalypse World har ingen färdig spelvärld men mellan raderna i originalets spelexempel och namn i finns en miljö med tydlig anknytning till USA och Nordamerika. Vi har anpassat detta till att istället syfta till en skådeplats baserad på Sverige eller Nordeuropa. Allt arbete har gjorts i nära samarbete med och godkänts av upphovspersonerna.

Snart på Kickstarter, följ här!

Postapokalyptiska kartor

DriveThruRPG kan du hitta några kartor vi gjort för moderna eller postapokalyptiska miljöer.

Vi har även producerat ett par kartor till rollspelet Leviathan, du hittar en i regelboken, den andra kan du köpa som en lös världskarta.

Beskuren bild av världskartan till rollspelet Leviathan. Design Patrik Wennberg

UNITS – Fyndkortlek

Konceptillustration. Illustratör Andreas Raninger.

En idé som blev en Kickstarter, som blev tryckta kortlekar med generiska moderna eller post-apokalyptiska fyndkort.
En ny organisation skapades för projektet och blev en egen i samband med Kickstartern, i dag är den inte längre verksam.
Alphaspel har ett klick kvar i lager om du vill skaffa korten.