Skriv

Vad skrivs för den svenska utgåvan, Apocalypse World: Undergången kom?

a) Den här spalten, mot fonden #RPGaDAY2021, vinklar olika ämnesord i olika perspektiv i relation med Apocalypse World. Mycket är kortfattat, förenklat, avsett som en början in utforskandet av spelet. Syftet är att fortsätta med artiklar fritt tillgängliga efter månaden löpt ut.

b) Nytt material har skrivits för svensk miljö. En del producerades för länge sedan och ska ses över igen, en del skrevs vintern 2020 runt Kickstartern för bokprojektet för en stor bok. Materialet kvarstår, texterna får en redigeringsomgång, eventuella författartillägg, författararvoden utgår och ambitionen är att detta ska komma samtidigt som boken.

c) Specifikt vad som skrivs och skrivits låter vi hänga i luften lite till, då mycket tid förlöpt och omständigheter förändras. Det som var klappat och klart då, är det nödvändigtvis inte längre. Vad som kan sägas är att en bunt nya spelarblad kommer utöver det som diffust ingår i annat “nytt material”. Upphovsperson Meguey Baker kommer skriva ett spelarblad med särskild koppling till den svenska utgåvan.

Tack!
/JR

RPGaDAY2021 är en idé från David F. Chapman och Anthony Boyd. Detta är åttonde året de står bakom detta. Och vilken bra tanke, och tillfälle att prata om Apocalypse World och den svenska översättningen i en hel månad!

Apocalypse World: Undergången kom – Kickstarter pre-launch sida

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *