Lära och spel

Dagens ord, Theory, tolkar vi i översättning till; lära. Här skulle vi kunna utveckla en del om den designlära som går att destillera från Apocalypse World, vilket bland annat lett till Powered by the Apocalypse. Men, sammantaget berörs det ofta i spalterna dedikerade till #RPGaDAY2021 så vi borrar inte ner oss så djupt idag trots… Continue reading Lära och spel

Apocalypse World: Undergången kom

Svenska utgåvan av det prisvinnande och stilbildande spelet av D. Vincent Baker och Meguey Baker, finns runt hörnet! Tanken är att använda RPGaDAY2021 till att berätta om spelets olika delar och aspekter nu i augusti 2021. Detta rimmar med ambitionen att låta webbplatsen bli en hemvist för material, stöd och tankar kring Skepnads produkter. Du… Continue reading Apocalypse World: Undergången kom