Lära och spel

Dagens ord, Theory, tolkar vi i översättning till; lära. Här skulle vi kunna utveckla en del om den designlära som går att destillera från Apocalypse World, vilket bland annat lett till Powered by the Apocalypse. Men, sammantaget berörs det ofta i spalterna dedikerade till #RPGaDAY2021 så vi borrar inte ner oss så djupt idag trots… Continue reading Lära och spel